Αλλαντικά

Στο παγκόσμιο εμπόριο η εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group διαμορφώνει καθημερινά την αγορά σε ζήτηση και παροχή των πιο ποιοτικών αλλαντικών.

 

Αγορά Αλλαντικών

  • Ωμά προϊόντα
  • Προϊόντα ωρίμανσης – αέρος
  • Προϊόντα μερικής ωρίμανσης
  • Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας

Φάρμες Ζώων

Η εξαιρετική ποιότητα αλλαντικών ξεκινάει από την φάρμα και τα εκτρεφόμενα ζώα. Η τήρηση των προϋποθέσεων για την λειτουργία μιας τέτοιας φάρμας καθώς και οι επιπλέων κινήσεις για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου κύκλου σφαγής, εξασφαλίζουν την διάθεση καθώς και την ποιότητα στο τελικό προϊόν.