Διπλωματικές και Προξενικές αρχές.

Ο όμιλος SYNERGY CREATION διατηρεί συνεχείς επαφές με διπλωματικές και προξενικές αρχές μέσω των οποίων εξασφαλίζει:

  • Την καλύτερη επαφή με τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ) που ασκούν την οικονοµική διπλωµατία.
  • Την ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου και τη διευκόλυνση των εισαγωγών και των εξαγωγών.
  • Την συμβολή τους στην επίλυση ναυτικών και εμπορικών διαφορών που πιθανόν προκύψουν.

Ο όμιλος SYNERGY CREATION συνεργάζεται με τα εμπορικά και οικονομικά γραφεία των πρεσβειών μέσω των οποίων εξασφαλίζει :

• Την ενημέρωση για τη γενική οικονοµική κατάσταση και τις οικονοµικές εξελίξεις των κρατών της περιφέρειας αρµοδιότητάς τους.

• Την ενημέρωση για την παραγωγή, το εξωτερικό εµπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της αρµοδιότητάς τους, σε σχέση µε την παραγωγή και το εξωτερικό εµπόριο της χώρας που εκπροσωπούν.

• Την ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριµένη αγορά, τις συνήθειες, προτιµήσεις και απαιτήσεις της κατανάλωσης, καθώς και τις προβλεπόµενες ή διαγραφόµενες τάσεις της αγοράς σε συσχετισµό µε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της χώρας εκπροσώπησης έναντι των οµοειδών προϊόντων άλλων χωρών.