Εκτελωνιστές και φοροτεχνικοί

Εκτελωνιστικά Γραφεία

Ο όμιλος SYNERGY CREATION συνεργάζεται με εκτελωνιστικά γραφεία σε όλο τον κόσμο τα οποία αναλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες τελωνειακές εργασίες με αποτέλεσμα την απελευθέρωση του πελάτη από ένα μεγάλο όγκο εργασιών. Συγχρόνως, παρακολουθώντας καθημερινά τις εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο παρέχουν πληροφορίες σε κρίσιμα εμπορικά ζητήματα όπως οι δασμοί, η προκοστολόγηση, το τελικό κόστος και οι ναύλοι ενώ με γνώμονα το νομοθετικό πλαίσιο προσφέρουν συμβουλές για ταχύτερες και οικονομικότερες εισαγωγές και εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

Φοροτεχνικοί

Έμπειροι Φοροτεχνικοί σε διεθνείς όρους και φοροτεχνικούς ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Εστιάζουν στο πρόβλημα και δίνουν λύσεις.