Εμπορικοί – Οικονομικοί
συλλογικοί φορείς

Ο όμιλος SYNERGY CREATION συνεργάζεται με εμπορικους οικονομικους και συλλογικους φορεις για:

• Την καταβολλή κάθε προσπάθειας για την προώθηση των επενδύσεων της χώρας που εκπροσωπούν στο εξωτερικό.

• Την συμβολή τους στην προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων των εθνών, ειδικότερα σε ζητήματα σύστασης και λειτουργίας μεικτών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, μεταφοράς τεχνολογίας, υπεργολαβιών, συμπαραγωγής προϊόντων καθώς και αντισταθμιστικού εμπορίου.

• Την παρακολούθηση και μελέτη των τάσεων και εξελίξεων του διµερούς εµπορίου µε τις χώρες αρµοδιότητάς τους.

• Την ενημέρωση για µέτρα οικονοµικού, εµπορικού ή δηµοσιονοµικού χαρακτήρα που µελετώνται ή λαµβάνονται από τις χώρες της αρµοδιότητάς τους και αφορούν στο εξωτερικό εµπόριο, στη σύναψη διεθνών οικονοµικών και εµπορικών συµφωνιών, στις εµπορικές συµβάσεις και στην τελωνειακή νοµοθεσία.

• Την μέριμνα για την ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών µε στόxο τη συνεχή και προοδευτική αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων της χώρας εκπροσώπησης.

• Την ενηµέρωση για διαγωνισµούς κρατικών προµηθειών και δηµόσιων έργων.

• Την ενημέρωση για θέµατα αγροτικής πολιτικής και συνεργασίας, βιοµηχανικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής επικοινωνιών και συνεργασίας στον τοµέα των επικοινωνιών, πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και συνεργασίας στους εν λόγω τοµείς, τουριστικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής και συνεργασίας σε θέµατα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων µεταφορών, καθώς και επί άλλων συναφών πολιτικών και συνεργασιών.