Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group συνεργάζεται με τον ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. σε θέματα κυκλικής οικονομίας – ενεργειακών πάρκων – κατασκευής κτιρίων ενεργειακής κλάσης Α+ – δημιουργίας clean energy villages.

Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α.

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας (Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α.) «ο Ίκαρος» Συν. Π.Ε. είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ιδρύθηκε το έτος 1968 και έχει κύριο σκοπό την εξεύρεση και διανομή στους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), οικοπεδικών εκτάσεων κατάλληλων για ανέγερση εξοχικής ή αστικής κατοικίας.