Επιστημονικά Ινστιτούτα

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group συνεργάζεται με Επιστημονικά Ινστιτούτα στον τομέα της πράσινης ενέργειας, της προώθησης ενεργειακών καινοτόμων λύσεων σε θέματα κατασκευών και περιβαλλοντικών καινοτόμων εμπορικών δράσεων.

Συνεργασία με το Ε.Λ.Ι.Κ.Ο. ΤΕ.Κ

Σκοπός αυτής της συνεργασίας  με το Ινστιτούτο είναι η ανάπτυξη επιστημονικών δράσεων στο ευρύτερο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας, του Περιβάλλοντος, της κοινωφελούς τεχνολογίας και της καινοτομίας , η εκπόνηση επιστημονικών μελετών, αναλύσεων και ερευνών και η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, στα αντικείμενα της Τεχνολογίας και του περιβάλλοντος, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.