Υπεργολαβείες

Με τη διαμεσολάβηση της εταιρίας Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group oι επιχειρήσεις βρίσκουν υπεργολάβους για βοήθεια σε μεγάλα, εξειδικευμένα ή διαφοροποιημένα έργα όταν δεν διαθέτουν τους πόρους ή χρειάζονται πρόσθετη τεχνογνωσία. Ειδικότερα:

Κορυφαία δημόσια και διακρατικά έργα

Η πρόσληψη υπεργολάβων είναι συχνά πολύ πιο αποδοτική από την πρόσληψη νέων εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Βοηθά επίσης να αποφευχθεί ο κίνδυνος με την πρόσληψη μιας αξιόπιστης και ασφαλούς εταιρίας με σημαντική εξειδικευμένη εμπειρία.

Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία

Οι υπεργολάβοι θα προσφέρουν συχνά μια ανώτερη υπηρεσία και θα παρέχουν τεχνογνωσία που οι εταιρίες δεν μπορούν  να αποκτήσουν από το προσωπικό τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εργάζονται σε έναν συγκεκριμένο τομέα για αρκετά χρόνια και είχαν άφθονες ευκαιρίες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, ένας υπεργολάβος είναι πιθανό να έχει κάνει παρόμοια εργασία στο παρελθόν και θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει τη δουλειά γρήγορα και αποτελεσματικά.