Εταιρείες Χερσαίων Μεταφορών

Οι χερσαίες μεταφορές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση όλων των τύπων μεταφορών.

Ασφαλείς Μεταφορές

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group συνεργάζεται με εταιρείες χερσαίων μεταφορών οι οποίες μεταφέρουν τα φορτία στον προορισμό τους, εγκαίρως, με αξιόπιστο τρόπο και με αυξημένα πρότυπα ασφάλειας για φορτία υψηλής αξίας. 

Εγγύηση στη Μεταφορά

Εγγύηση αποτελεί η μακρόχρονη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ασφάλεια των μεταφορών αλλά και η επαγγελματική διαχείριση αναφορών περιστατικών και περιπτώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χερσαίες μεταφορές είναι ίσως οι πιο συμφέρουσες σε μικρές αποστάσεις, συνδυάζοντας γενικά την οικονομία, την πρακτικότητα και την ταχύτητα..

Χερσαίες Μεταφορές

Οι χερσαίες μεταφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά φορτίου όλων των ειδών (για παράδειγμα σε φορτηγά, σιδηροδρόμους ή κυλιόμενα εμπορευματοκιβώτια), συμπεριλαμβανομένων βαρέων μηχανημάτων, πρώτων υλών ή ευαίσθητων ή επικίνδυνων προϊόντων.