Εταιρείες Θαλάσσιας Μεταφοράς

Το 80% – 85% όλων των μεταφορών γίνεται μέσω θάλασσας.

Παγκόσμια Ναυτιλία 

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group συνεργάζεται με ναυτιλιακές εταιρείες μεταφορών. Αυτός ο τύπος μεταφοράς είναι απαραίτητος για την εμπορική ανταλλαγή μεταξύ ηπείρων ή μεταξύ νησιών και ηπειρωτικής χώρας. Υπό αυτήν την έννοια, είναι το στήριγμα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, όπως για παράδειγμα φορτηγά πλοία ή πετρελαιοφόρα.

Nαυτιλιακές εταιρείες

Οι ναυτιλιακές εταιρείες μεταφέρουν τα φορτία στον προορισμό τους, εγκαίρως, με αξιόπιστο τρόπο και με αυξημένα πρότυπα ασφάλειας για φορτία υψηλής αξίας ενώ παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, με μεγάλη διαθεσιμότητα διαδρομών και πλοίων και σε χαμηλή τιμή θαλάσσιων μεταφορών cargo για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ταυτόχρονα, σε μεγάλες αποστάσεις. Εγγύηση αποτελεί η μακρόχρονη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ασφάλεια των μεταφορών αλλά και η επαγγελματική διαχείριση αναφορών περιστατικών και περιπτώσεων.

Ασφαλής Μεταφορά

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο διεθνών μεταφορών αλλά και τον φιλικότερο προς το περιβάλλον τρόπο μεταφοράς γιατί έχει χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και εκπομπές ρύπων. Επίσης, είναι ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς γιατί έχει τα λιγότερα θανάσιμα ατυχήματα σε σχέση με τα άλλα μεταφορικά μέσα ενώ η θαλάσσια μεταφορά έχει και χαμηλότερο κόστος συντήρησης, συγκριτικά με τις σιδηροδρομικές ή τις οδικές μεταφορές. Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων που απαγορεύονται σε άλλες υπηρεσίες αποστολής.