Διπλωματικές και
Προξενικές αρχές.

Οικονομική Διπλωματία

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group διατηρεί συνεχείς επαφές με διπλωματικές και προξενικές αρχές μέσω των οποίων εξασφαλίζει την καλύτερη επαφή με τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ) που ασκούν την οικονοµική διπλωµατία, ταυτόχρονα ενισχύει το διεθνές εμπόριο και τη διευκόλυνση των εισαγωγών και των εξαγωγών. Σημαντική επίσης είναι η συμβολή τους στην επίλυση ναυτικών και εμπορικών διαφορών που πιθανόν προκύψουν.

Εμπορική Διπλωματία

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group διατηρεί συνεχείς επαφές με τα εμπορικά και οικονομικά γραφεία των πρεσβειών μέσω των οποίων εξασφαλίζει :
Την ενημέρωση για τη γενική οικονοµική κατάσταση και τις οικονοµικές εξελίξεις των κρατών της περιφέρειας αρµοδιότητάς τους.
Την ενημέρωση για την παραγωγή, το εξωτερικό εµπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της αρµοδιότητάς τους, σε σχέση µε την παραγωγή και το εξωτερικό εµπόριο της χώρας που εκπροσωπούν.

Ανταγωνιστικότητα

Την ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριµένη αγορά, τις συνήθειες, προτιµήσεις και απαιτήσεις της κατανάλωσης, καθώς και τις προβλεπόµενες ή διαγραφόµενες τάσεις της αγοράς σε συσχετισµό µε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της χώρας εκπροσώπησης έναντι των οµοειδών προϊόντων άλλων χωρών.