Καύσιμα

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group συνεργάζεται, με όλες τις χώρες που παράγουν καύσιμα με μοναδικό σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Προϊόντα πετρελαίου:

  • Νάφθα, η οποία χρησιμοποιείται ως διαλύτης.
  • D6, Μαζούτ για λέβητες οικιακής και βιομηχανικής θέρμανσης
  • Kόκκινο ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται σε γεωργικά μηχανήματα.
  • και άλλα όπως: Αμόλυβδη Βενζίνη, Reference, Ammonia, Hydrogen, Biodiesel, Natural gas, Kerosene, LPG, Μαζούτ

Πετρέλαιο & Βενζίνη

Με υπερσύγχρονα  βυτία για κάθε καύσιμο και με τις προϋποθέσεις μεταφοράς που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Με τα μεγαλύτερα διυλιστήρια σε όλον τον κόσμο. Με πετρελαιοφόρα καράβια σε όλες τις θάλασσες.