Ασφαλιστικές εταιρείες και πρακτορεία

Η ασφάλεια στην μετακίνηση των προϊόντων σας

Η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο στηρίζουν τη βιωσιμότητά τους σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ελεύθερη μεταφορά και διακίνηση αγαθών μεταξύ των χωρών. Γι’ αυτό η ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων αποτελεί βασική μορφή εξασφάλισης για όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να διασφαλίσουν τις επιχειρήσεις τους από κάθε πιθανό κίνδυνο. 

Παγκόσμιο Κύρος

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε κατέχουν παγκόσμια εμπειρία στην ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων και προσφέρουν σε όλους τους επαγγελματίες καλύψεις για τη μεταφορά των αγαθών τους, παρέχοντάς τους παράλληλα και ευελιξία στον τρόπο επιλογής του συμβολαίου τους και της απαιτούμενης κάλυψης, βασιζόμενες πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών τους σε όλα τα σημεία του κόσμου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή λύση για τη μεταφορά και προώθηση των εμπορευμάτων. 

Αναγγελία ζημίας και εξασφάλιση

Οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση. Αυτό ονομάζεται αναγγελία ζημίας. Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών. Φυσικά οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα των εταιριών όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.