Εμπόριο Ξυλείας

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group έχοντας σταθερές συνεργασίες με μεγάλες υλοτομικές μονάδες, καθώς και εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου, μπορεί να εξασφαλίσει μόνιμα συμβόλαια προμήθειας πριστής (πρωτογενούς – δευτερογενούς, αλλά και βιομηχανικής ξυλείας)

Η Ξυλεία Παγκοσμίως

Η παγκόσμια αγορά πριστής και βιομηχανικής ξυλείας αυξήθηκε πάνω από 400% τα τελευταία 2 χρόνια γεγονός που αποδεικνύει την υψηλή ζήτηση καθώς και την περιορισμένη προσφορά

Πρωτογενής Ξυλεία

Δευτερογενής Ξυλεία

Βιομηχανική Ξυλεία