Υλικά

Υλικά

Ο όμιλος προμηθεύετε τα καλυτερης ποιότητας υλικά παγκοσμίως για
την παραγωγή εξαρτημάτων και προϊόντων. Επίσης χρησιμοποιούνται για
την κατασκευή υποδομών και κτιρίων.

Μέταλλα

Πρώτες Ύλες

Ξυλεία