Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβειών

Οικονομική Ενημέρωση

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group συνεργάζεται με τα Οικονομικά και Εμπορικά Γραφεία των Πρεσβειών μέσω των οποίων εξασφαλίζει:
Την ενημέρωση για τη γενική οικονοµική κατάσταση και τις οικονοµικές εξελίξεις των κρατών.

Επιχειρηματική Ενημέρωση

Την καταβολή κάθε προσπάθειας για την προώθηση των επενδύσεων της χώρας που εκπροσωπούν στο εξωτερικό.
Την συμβολή τους στην προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο εθνών, ειδικότερα σε ζητήματα σύστασης και λειτουργίας μεικτών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, μεταφοράς τεχνολογίας, υπεργολαβιών, συμπαραγωγής προϊόντων καθώς και αντισταθμιστικού εμπορίου.
Την παρακολούθηση και μελέτη των τάσεων και εξελίξεων του διµερούς εµπορίου µε τις χώρες αρµοδιότητάς τους.

Δημοσία και Δημοτικά Έργα

Την ενημέρωση για µέτρα οικονοµικού, εµπορικού ή δηµοσιονοµικού χαρακτήρα που µελετώνται ή λαµβάνονται από τις χώρες της αρµοδιότητάς τους και αφορούν στο εξωτερικό εµπόριο, στη σύναψη διεθνών οικονοµικών και εµπορικών συµφωνιών, στις εµπορικές συµβάσεις και στην τελωνειακή νοµοθεσία.
Την ενηµέρωση για διαγωνισµούς κρατικών προµηθειών και δηµόσιων έργων.