Πρώτες Ύλες

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group πρωτοπορεί στην διαχείριση, μεταφορά και εμπορία πρώτων υλών. Μέσω των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο γίνεται εφικτή η άμεση κάλυψη όλων των αναγκών διακίνησης σε διεθνές επίπεδο.

Εξορυκτικός Κλάδος

Ο εξορυκτικός κλάδος έχει έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα αφού οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεών του, κατέχοντας ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά. Σήμερα, εταιρείες του κλάδου κατέχουν σημαντικά μερίδια σε προϊόντα όπως βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο, νικέλιο, καυστική μαγνησία, μπεντονίτη, περλίτη, κίσσηρη, μάρμαρα και φυσικοί λίθοι.

Διαθέσιμα Κοιτάσματα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά υπό εκμετάλλευση κοιτάσματα αστρίων, γύψου, καολίνη, μικτών θειούχων (μολύβδου, ψευδαργύρου), ολιβίνη, ποζολάνης, χαλαζία κλπ. Τέλος, διαθέτει κοιτάσματα που δεν έχουν ακόμη υποστεί εκμετάλλευση ή η εκμετάλλευσή τους έχει ανασταλεί (μαγγανίου, χρωμίτη, ουρανίου, χρυσού, πετρελαίου, σμύριδας, αλατιού κ.λπ.), καθώς και σημαντικότατο γεωθερμικό δυναμικό κατάλληλο είτε για ηλεκτροπαραγωγή είτε για θερμικές εφαρμογές.