Υπηρεσίες

Τι κάνουμε

Εξειδίκευσή μας η ανεύρεση αξιόπιστων Βιομηχανιών, Προμηθευτών και Παραγωγών σε παγκόσμια κλίμακα προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση των πελατών μας.
Παράλληλα φροντίζουμε για την προώθηση προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

Επίβλεψη

Παρακολούθηση και συντονισμός των αποστολών προϊόντων και επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την εξαγωγή-εισαγωγή (εμπορία) προϊόντων.

Νομική ενημέρωση

Τα νομικά στελέχη του ομίλου μας, άριστοι γνώστες της διεθνούς νομοθεσίας, ενημερώνονται άμεσα σχετικά με τους τοπικούς νόμους της κάθε χώρας ενδιαφέροντος.

Τριγωνικές Συναλλαγές

Οι Συναλλαγές μέσω τρίτων χωρών με τις οποίες οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προβαίνουν σε αγοραπωλησίες προϊόντων μεταξύ τους κερδίζοντας φορολογικές ελαφρύνσεις.

Εξασφάλιση Κέρδους

Εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού κέρδους από την πώληση των προϊόντων.

Συγκέντρωση δεδομένων

Συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με προϊόντα και αποστολές σε όλο τον κόσμο.

Εξασφάλιση Επάρκειας

Εξασφάλιση επάρκειας προϊόντων από τους προμηθευτές στη χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Οικονομική ενημέρωση

Ενημέρωση για τους εμπορικούς περιορισμούς, τους δασμούς καθώς και τη σχετική νομοθεσία της κάθε χώρας.

Προσαρμογή

Μέγιστη έμφαση δίνεται στη γλώσσα, τον πολιτισμό και τα έθιμα της χώρα συναλλαγής καθώς διαφορετικές χώρες και πολιτισμοί μπορεί να έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις η διαδικασίες.

Ισορροπία Συναλλαγών

Ικανοποίηση των οικονομικών συμφερόντων στις συναλλαγές μας.