Τουρισμός

Ο διεθνής τουρισμός, ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος ψυχαγωγίας, αποτελεί ένα τεράστιο οικονομικό μέγεθος παγκοσμίως.

Στατιστικά Δεδομένα

  • Η σημαντική συνεισφορά του στην παγκόσμια οικονομία, άλλωστε, αποτυπώνεται στα στατιστικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.
  • Σύμφωνα με αυτά, οι αφίξεις σε παγκόσμια κλίμακα ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια για το 2019, ενώ οι δραστηριότητες του συνόλου των κλάδων που εμπλέκονται στον τουρισμό αποτέλεσαν το 10% του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Επένδυση στον Τουρισμό

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group συμβάλλει στην ενίσχυση του παγκόσμιου τουρισμού με τη δημιουργία ελκυστικών ταξιδιωτικών πακέτων σε όλον τον κόσμο μέσα από τις ποικίλες διασυνδέσεις της.